Doelstelling van de Stichting Welcome Again Veterans

De Stichting Welcome Again Veterans is een non-profit organisatie en heeft tot doel Canadese oud-strijders, die zich ingezet hebben voor de bevrijding van ons land een programma aan te bieden tijdens hun verblijf in Nederland. 

Geschiedenis van Welcome Again Veterans.
In de periode 1963-1973 werden de zgn. pelgrimages gehouden. De overkomst van naaste familieleden van gevallen Canadezen. Hierbij speelde burgemeester Enklaar uit Holten een belangrijke rol. Het fenomeen gastgezinnen werd toen ingevoerd en er werd daarmee veel ervaring opgedaan. Gelden werden toen gegenereerd uit o.a. de landelijke Klaproos-collecte.
In 1980 werden Canadese veteranen uitgenodigd. Dit was bedoeld als een eenmalige actie onder de naam Thank You Canada. Belangrijke initiatiefnemers waren de heren Enklaar, Tensen en Van Landschot. Eén en ander onder de vlag van het Oorlogsgravencomité.
Na 1980 werd Thank You Canada opgeheven. In 1985 werd de overkomst van veteranen overgenomen door de Stichting “We do Remember”.
In 1990 is de Stichting Welcome Again Veterans opgericht.
 In 1995, 2000, 2005 en 2010 waren er 2 Stichtingen, t.w. Thank You Canada & Allied Forces en de Stichting Welcome Again Veterans. In 2015 en 2020  is slechts de Stichting Welcome Again Veterans nog actief in Nederland.

Herdenkingen.
Een keer in de vijf jaar is de Stichting Welcome Again Veterans de organisator van de grote herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten zo ook op 4 mei  2020.