In het jubileumprogramma 75 jaar vrijheid mogen onze Canadese bevrijders niet ontbreken.

Steun daarom hun overkomst.

Volgend jaar herdenken wij dat het 75 jaar geleden is dat de geallieerden ons land bevrijd hebben van de ergste gesel die ons ooit getroffen heeft: moord, terreur, intimidatie, razzia’s, vervolging en deportaties. Tienduizenden soldaten die ons in 1944 te hulp schoten, kwamen na de oorlog niet meer terug in het land waarvandaan ze vertrokken: hun eigen vaderland. 

De meesten van de Canadese militairen liggen in Nederland begraven op de oorlogsbegraafplaatsen Holten, Groesbeek en Bergen op Zoom. Nog een klein aantal van toen, jonge mannen van amper twintig, inmiddels tussen de 91 en 100 jaar, kunnen hun strijd om onze vrijheid nog navertellen. Het is onwaarschijnlijk dat de WO II oorlogshelden, waaraan ons land zoveel te danken heeft, na dit bezoek nog een keer als groep naar Nederland zullen terug keren. Over niet al te lange tijd leeft alleen de herinnering aan hun veelal persoonlijke verhalen nog voort en zullen zij met dankbaarheid terugkijken naar de huldeontvangst die hen in Nederland te deel is gevallen.

Het is daarom van bijzonder belang en historische betekenis om deze  Canadese bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar na onze bevrijding, de hand te kunnen schudden, maar ook om persoonlijk blijk te geven van onze dankbaarheid jegens onze bevrijders die ons vrijheid, vrede en welvaart hebben gebracht.
De zwaar gedecoreerde oorlogshelden die in 1944-1945 hun leven hebben ingezet voor onze vrijheid mogen de plechtigheden en ceremonies in het kader van 75 jaar vrijheid niet ontbreken. Zij verdienen een laatste groots onthaal ter gelegenheid van de viering van 75 jaar Vrijheid.